Huvudfinansiär
Västra Götalandsregionen

Övriga finansiärer
Åmåls Kommun
Kulturrådet
Studieförbundet Vuxenskolan – Västra Götaland

Sponsorer
Dalslands Sparbank
Provinstidningen Dalsland
FÅC – Tillsammans gör vi Åmål bättre!
Projektengagemang
El & Automation i Väst AB
Niklassons Tryckeri, Mellerud
Åmåls Bok- & Pappershandel, Åmål
Boknätet, Skåpafors
The Bonnier Group, Stockholm
Landbergs Auktioner, Mellerud
Åsa Carlsson Bild & Grafisk form, Åmål
Cafe XO, Åmål
Halmens Hus, Bengtsfors
Åmåls Blomsterhandel
Coop Konsum, Karlstadsvägen, Åmål
Samverket Frivilligcentral, Åmål
Ingemar Media, Åmål
Rabén & Sjögren

Ett stort tack till Tösse IF, övriga sponsorer och alla frivilliga krafter som bidragit till att Bokdagar i Dalsland kan genomföras. Åmåls Hembygdsmuseum för upplåtande av lokal till bokhandel och signering.