Dalslands Litteraturförening är till för alla som läser, skriver, samlar, köper, säljer, ger ut, lånar ut eller är intresserade av litteratur.

Vi gör dalsländsk och nordisk litteratur mer kända. Vår verksamhet omfattar litterära arrangemang inom ramen för Bokdagar i Dalsland, bokförsäljning och medlemsmagasinet Korpgluggen. Vi är en ideell förening med 350 medlemmar och 60 volontärer. Medlemskapet kostar 200 kr per år för enskild och 300 kr för företag eller annan organisation.

Evenemang

Vi är en året-runt-verksamhet i hela landskapet och anordnar litteraturfestival, författarkvällar, Nordiska Novelldagarna, Poesidagar i Dalsland, seminarier, bokcirklar, nordiska författarstipendiatprogram, öppet hus-evenemang och skrivarkurser, som Nya Röster-projektet med unga kvinnor från Syrien.

Bokdagar i Dalsland/Sommarfestival →

Vi arrangerar sedan 2001 en av landets äldsta och största litteraturfestivaler, Bokdagar i Dalsland. Den äger rum sista helgen i juli och är sedan 2021 hela fem dagar lång, med evenemang i Åmål, Bengtsfors och Mellerud.

Nordiska Novelldagarna

Vår internationella novellfestival – Sveriges äldsta och största. Har arrangerats på olika platser i Dalsland sedan 2007. Arrangeras sedan 2019 vartannat år andra fredagen och lördagen i mars på Sagabiografen i Åmål.

Poesidagar i Dalsland

Vår internationella poesifestival. Arrangeras sedan 2020 vartannat år andra fredagen och lördagen i mars på Baldersnäs herrgård utanför Dals Långed.

Författarkvällar

Våra författarkvällar är några av Sveriges mest välbesökta. Arrangemangen med de främsta nordiska författarna, professionell teknik och möjlighet att ofta äta gott och ta ett glas i samband med evenemangen lockar besökare från hela Dalsland, Bohuslän, Västergötland, Värmland och Norge.

Bokcirklar

Sedan 2018 anordnas bokcirklar i vårt litteraturhus. Bland de mest varaktiga är BIDA, som ses varje månad och läser och diskuterar nordisk klassisk och modern skönlitteratur och Selmacirkeln, som också träffas varje månad och läser och diskuterar företrädesvis Selma Lagerlöfs verk.

Skrivgrupp

Dalslands Skrivarförening hade under många år ingen grupp i Åmål, men 2021 rådde vi bot på det och drog igång en. Skrivgruppen träffas en gång i månaden i vårt Nordiska Litteraturhus, håller skrivövningar och pratar om vars och ens skrivande. Övningarna utgår från deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper.

Nordiska Litteraturhuset

I Nordiska Litteraturhuset i Åmål finns vårt kansli. Här håller vi möten, skrivkurser, bokcirklar, öppet hus-evenemang, har ett nordiskt, skönlitterärt bibliotek och ett bibliotek för Dalslandslitteratur. Här har vi också ett antikvariat. Ett tjugotal nordiska residensförfattare har arbetat här och flera publicerade böcker är skrivna i huset. Snart hoppas vi åter kunna öppna för ansökningar för författare som vill arbeta hos oss. Vi har fått en plats och gata döpt efter Åmålsförfattaren Ida Bäckmann. Kvarteret runt vårt litteraturhus blir alltmer litterärt.

Litteraturpriser

Varje år delar vi ut Dalslands Sparbanks Litteraturpris,
Dalslands Sparbanks Skrivarstipendium för unga samt Torkelsrudpriset.

Dalslands Sparbanks Litteraturpris

Dalslands Sparbanks Litteraturpris är instiftat för att årligen uppmärksamma ett författarskap eller ett litterärt verk med anknytning till Dalsland. Pristagare kan till exempel vara författare, översättare, utgivare eller illustratör.

Dalslands Sparbanks skrivarstipendium för unga

Dalslands Sparbanks skrivarstipendium för unga är instiftat för att årligen uppmuntra en ung, skrivande person med anknytning till Dalsland att fortsätta och utveckla sitt skrivande.

Torkelsrudpriset

Dalslands poesipris, tilldelas under Poesidagar i Dalsland en poet som uppfyller kravet att hen måste vara född i Dalsland eller någon annanstans.

Projekt

Nya Röster

Har pågått sedan 2016 och består av skrivarkurser där vi gett unga kvinnor som flytt från Syrien möjlighet att utveckla sitt skönlitterära berättande och sitt svenska språk. 2017 kom antologin ”Nya Röster”, med deltagarnas texter, pappersboken sålde slut på fyra månader och finns nu som e-bok. Nu har vi utvecklat projektet med en skrivarkurs för romer.

Bokskåp

Var helst man ser ett bokskåp i Dalsland är man mer än välkommen att låna böcker, läsa på plats, lämna vidare eller ta hem. Våra närmare trettio egengjorda bokskåp med begagnade böcker finns sedan 2018 över hela Dalsland, är väldigt populära och välanvända och blir hela tiden fler. Projektet drivs i samarbete med kommuner, föreningar och företag.