I vårt sociala hållbarhetsarbete ger vi möjlighet till meningsfull och utvecklande fritidssysselsättning och sociala kontakter för våra drygt sextio volontärer. De ingår i alla delar av vår verksamhet från styrelse, till planerings- och arbetsgrupper och blir allt fler eftersom vår verksamhet pågår året om och är så skiftande. Vi arbetar även för att skapa integration bland annat med vårt Nya Röster-projekt. I vårt ekologiska hållbarhetsarbete har vi varit ledande vad gäller digitala satsningar bland litterära arrangörer i Sverige, tar hand om begagnade böcker i vårt växande antikvariat och bokskåpsprojekt, försöker få både våra besökare och oss själva i allra möjligaste mån att göra så litet klimatavtryck som möjligt.

Vi ser till att var och en kan bidra efter sina egna förutsättningar och med vad var och en har för kunskaper, erfarenheter, färdigheter och intressen. Eller vad någon är nyfiken på att pröva. Vårt sociala hållbarhetsarbete omfattar även lokala skrivarkurser, som Nya Röster-projektet med unga kvinnor från Syrien, som utvecklat sitt svenska språk, sina kunskaper om det svenska civilsamhället och sitt svenska kontaktnät. Deltagarna har dels framträtt offentligt på scener och i media och framfört sina egna texter. Vi har också gett ut en antologibok med deltagarnas texter som fått stor och spridning uppskattning i såväl Sverige och Norge och inspirerat till en liknande kurs och antologi för unga, migrerade kvinnor i USA. Kvinnorna från Syrien har tagit plats i vår styrelse, i våra planeringsgrupper och utfört en hel del volontärarbete och hjälpt oss att knyta fler kontakter med vuxna och barn i den arabisktalande minoriteten i Dalsland med omnejd.

Vi har också inskrivet i våra stadgar att vi ska bidra till samhället, vilket är en tvingande formulering i positiv riktning. Vi ser oss inte enbart som en evenemangsverksamhet som ska bidra till platsen vi är verksamma på – Dalsland med omnejd. Vi försöker alltid i möjligaste mån bidra till att stötta, anlita och samverka med lokala företag, föreningar och konstnärligt verksamma i vår omedelbara närhet.

Vår verksamhet bygger på att medverkande reser till Dalsland, vi har varit tidiga och innovativa vad gäller digitala lösningar och under Coronapandemin har vi inspirerat kolleger runt om i Sverige att göra professionella och tittarvänliga digitala evenemang och skapat en större tillgänglighet för våra evenemang.

Det finns förstås även en ekologiskt hållbar tanke med detta. Att ständigt försöka göra så lite påverkan på klimatet som vi förmår.

Pappersböcker är fortfarande en viktig form för litteratur i Sverige och för att förmedla läsning och litterära berättelser till barn, ungdomar och vuxna. Själva pappersboken har ett så pass stort värde i det allmänna medvetandet att det gör ont i de flesta att kasta böcker på soptippen när bostäder blir för trånga och dödsbon ska rensas. Böckerna har ett värde som få vill ska gå till spillo. Och när allt färre second hand-butiker tar emot böcker och allt fler antikvariat slår igen har många dalslänningar och andra vänt sig till oss på Bokdagar i Dalsland och vårt Nordiska Litteraturhus i Åmål. Här tar våra kunniga volontärer – pensionerade bibliotekarier och lärare – emot tusentals begagnade böcker varje år, sorterar, kategoriserar och placerar i husets hyllor.

Det gör att vi dels skapat en övervåning med flera referensbibliotek – ett Dalslandsbibliotek, ett nordiskt bibliotek och ett Nobelbibliotek, med skönlitterära böcker för besökare att låna och läsa på plats. Dels har vi på bottenvåningen skapat ett fem rum stort antikvariat med skönlitterära och facklitterära böcker för barn, ungdomar och vuxna. Härur låter vi barn välja en gratisbok när vi arrangerar barnaktiviteter som Barnens Bokdagar på sommaren och tillsammans med kommunen Barnens dag på våren.

Vi säljer böcker billigt vid öppet hus-arrangemang och vi har sedan 2018 en växande bokskåpsverksamhet – Sveriges största organiserade – över hela Dalsland. Över tjugo egentillverkade och designade bokskåp sköts om och fylls på av våra volontärer och samarbetspartners. Bokskåpen är placerade där många människor rör sig och är mycket använda, uppskattade och omtalade. Det är helt gratis att låna böcker ur dem medan de sitter uppe, från maj till och med september.

Vi samverkar med olika lokala bussbolag och bilfirmor med minibussar för att vår publik och våra medverkande ska kunna ta sig till och från våra evenemang. Så att det hela tiden finns tydliga alternativ för besökande medverkande och publik att resa så klimatmässigt ansvarsfullt som möjligt. Vi försöker också få besökare att stanna kvar så länge som möjligt i Dalsland när de ändå rest hit och ger dem tips på sevärdheter och utflykter och hållbara sätt att ta sig dit och därifrån.
Vi reser själva kollektivt i så stor utsträckning vi kan, även om det ibland tar mer tid i anspråk. Och uppmuntrar medverkande vid våra evenemang att också göra det och underlätta så mycket vi kan för dem att göra det. Exempelvis genom att transportera dem kortare, lokala sträckor mellan kollektivtrafiken så att vi minimerar bilkörandet totalt.

Vi är anslutna till Turistrådet Västsveriges initiativ Hållbarhetsklivet.

Foto: Niklas Eriksson/Ingemar Media