Bokdagar i Dalslands internationella poesifestival. Arrangeras sedan 2020 vartannat år andra fredagen och lördagen i mars på Baldersnäs herrgård utanför Dals Långed. Här möts nordiska och utomnordiska poetiska författarskap, här möter även andra konstformer litteraturen. På Bokdagar i Dalslands vis – såväl brett som djupt. Under festivalen delas Dalslands poesipris, Torkelsrudpriset, ut.