Dalslands Litteraturförening bildades 1999. Här kan du läsa vad som hänt sedan starten:

2011 10/3 Ny ordförande i Dalslands Litteraturförening! Vid årsmöte i Dalslands Litteraturförening invaldes Lena Grönlund, Dals Långed, som ny styrelseordförande.

Lena, som efterträder Anita K Alexanderson, har varit verksam i föreningens styrelse sedan starten 1999 och är väl förtrogen med verksamheten. Anita har varit ordförande sedan 2001 och avgår alltså nu efter 10 år. Anita kvarstår i styrelsen och kommer att helt koncentrera sig på uppgiften som huvudansvarig för verksamheten i Bokdagar i Dalsland. Lena Grönlund har under åren i styrelsen varit sekreterare under åren 1999–2003.

Lena, som slutar sitt jobb som bibliotekarie vid Steneby Bibliotek den 30 april i år, ser fram emot att kunna ägna mer tid åt föreningens fortsatta verksamhet och ser med glädje fram emot detta förtroendeuppdrag.

2010 Dalslands Litteraturförening har även under 2010, som ordförande, med stort engagemang, haft Anita Alexandersson. Under året har Moa Björnsson knutits till Bokdagar i Dalsland såsom pressansvarig. Årsmötet hölls i Steneby i mars 2010. Medlemstidningen Korpgluggen har utkommit fyra gånger under året.

I Dals Ed höll 6 – 7 maj ett seminarium ”Framtiden för litteraturscener”. Bland föredragshållarna kan nämnas Bertil Falck, Biblioteksmässan, Ann Victorin SVT . Dessutom medverkade kulturchefer från media i Norge och Finland. Inbjudna deltagare uppgick till ett 90-tal.

Dagen efter, 8 maj, fortsatte evenemangen i Dals Ed med Nordiska Novellfestivalen. I den deltog ett antal författare från de olika länderna. Konferencier Birgit Carlstén. Dalslands skrivarstipendium till en ung skrivare belönade i år Sofia Schöön från Färgelanda. Priset delades även ut under festivalen.

Bokdagar i Dalslands Författardagar ägde i år rum i Åmål i nygammal lokal. Gamla kyrkan har förvandlats till Kulturmagasinet och var arena för evenemanget 30 juli – 1 augusti. De medverkande författarna var: Mikael Niemi, Karin Brunk Holmqvist, Sara Kadefors, Viveca Sten, Helena Henschen, Ellen Mattsson, Jan Guillou, Lena Andersson, Inger Frimansson , Emma Hamberg och Johan Theorin. Ungas bokdagar med en rad programpunkter och Bok och båt på Vänern genomfördes. Samarbetet med Kulturhuset kring Barnens Bokdagar var ett lyckokast, och barnen vällde in på ett brett programutbud!

Dalslands litteraturpris delades ut till Peter Nilsson Dalslands Litteraturförening har deltagit i ett antal författarkvällar i de olika kommunerna.

2009 Dalslands Litteraturförening har under året haft följande styrelse: Anita K. Alexandersson, ordförande, Nils- Erik Jansson, vice ordförande, Kerstin Nilsson, kassör, Agneta Gip, sekreterare, Ulrika Nilsson, Peter Lundberg, Lena Grönlund, Stefan Jeansson, Maj-Lis Dolk

Medlemstalet är nu cirka 275 stycken, medlemsavgiften är 125 kronor för enskild medlem och familj, 150 kronor för företag och organisationer. Årsmöte hölls 2009 03 18 på Norskehuset i Mustadfors.Medlemsmagasinet Korpgluggen uppmärksammade, i nummer 1, att det är 10-årsjubileum för densamma och omslaget pryddes av en inbjudande gräddtårta. Ytterligare tre nummer har utkommit under året. Anita Alexandersson är redaktör, men har i slutet av året överlämnat delar av arbetet med tidningen till Gunilla och Lars Gustafsson.

Årets Bokdagar ägde även detta år rum i Håverud 31 juli – 2 augusti med tema ”Drömmar”, men i en annan sal än tidigare, nämligen Aquarummet, och en nyhet i år var förköp med numrerade platser, 150 stycken. Lilla scenen placerades utomhus med Anne Andersson och Anders Ljungkvist som ansvariga. För barn och ungdom läste och berättade Pia Hagmar och debutanten Malin Eriksson. Pia Hagmar uppmärksammades dessutom för att hon blivit årets Dalslandsmedaljör.

Som tidigare år ägde Nordiska Novellfestivalen rum i Åmål 30 juli på Café XO, Tollebol och på kvällstid i Snarhögsparken. Konferencier var Birgit Carlsten, sångerska och skådespelare, ingår dessutom i styrelsen för Alf Henrikssonssällskapet, vars alster hon delade med sig. Samtliga arrangemang var mycket välbesökta. Tidigare års skrivarstipendiater och även årets medverkade med uppläsningar.

De författare som gästade Bokdagarna i år var: Naja Marie Aidt, Claes Andersson, Bengt Berg, Marcus Birro, Elin Boardy, Anna-Lena Brundin, Sigrid Combǚchen. Malin Eriksson, Frode Grytten, Martina Haag, Pia Hagmar, Ann Heberlein, Ida Jessen, Agneta Klingspor, Jens Liljestrand, Einar Màr Gudmundsen, Håkan Nesser, Susanne Rignell, Jan Sverre Syvertsen samt Torsten Wahlund som uppläsare i Sigrid Combǚchens framträdande.

Årets skrivarstipendiat heter Sara Öberg, poet från Vänersborg som redan hunnit ge ut en diktsamling ”Nervtrådar”. Dessutom delades ett uppmuntringspris ut till Maja Korp 12 år för hennes förmåga att skildra människor i, för oss, avlägsna kulturer. Även Maja är en Vänersborgsflicka.

Dalslands Litteraturpris 2009 delades ut till Lena S. Karlsson och Gunder Andersson, som under året kommit ut med ”Äventyret Dalsland”, en resa genom landskapet med nedslag på platser, värda att utforska. Ytterligare en bok uppmärksammades som ”Dalslands vackraste bok 2009”. Boken är ”Den romantiska parken, Baldersnäs på Dal” och för detta verk fick Kerstin Waern, som varit den drivande kraften mottaga diplom och blommor.

Ett antal författarkvällar har ägt rum under året i olika Dalslandskommuner och varit välbesökta. Författare som gästat Dalsland är: Åsne Seierstad, Michael Azar, Monica Fagerholm, Johannes Anyuru (nominerad till Augustpriset),Christine Falkenland, Steinunn Sigurdadottir, Pia Juul, Johan Jönsson,KatjaTtimgren, Jaques Werup med musiker Johan Bergström

Styrelsen för Bokdagar har i höst tagit beslutet att förlägga nästa års Bokdagar till Åmål och arbetet med detta är redan påbörjat.

2008 Anita K Alexanderson – Årets Dalslandsmedaljör. Fredag 30 maj 2008 tillkännagav medaljkommittén för Dalslandsmedaljen sitt val , som var enhälligt. I kommittén ingår representanter för alla kommuner i Dalsland plus Vänersborg.

Arbetsgruppen 2008 Består av medlemmar ur Dalslands Litteraturförening: Maj-Lis Dolk, Anita K Alexanderson, Ulrika Nilsson, Lena Grönlund, Nils Erik Janson, Agneta Gip, Kerstin Nilsson, Karin Ekeroth,  R Ingemar Eriksson, Barbro Erlandsson Bratt, Peter Lundberg

2007 Dalslands Litteraturförening har avslutat sitt åttonde verksamhetsår. Styrelsen har haft följande ledamöter: Anita K Alexanderson, ordförande, Nils Erik Janson, vice ordförande, Kerstin Nilsson, kassör, Karin Ekeroth, sekreterare, Lena Grönlund, Line André Volden, Elisabeth Wennberg, Ulrika Nilsson, Peter Lundberg, för Dalslands Skrivarförening: Maj Lis Dolk, Revisorer:Lennart Henricsson, Uno Josefsson. Även Granlis Revisionsbyrå

Årsmötet 2007 hölls på Not Quite i Fengerfors där även en intressant Linnékväll med Kerstin Ljungqvist ägde rum. Medlemsantalet var vid årsskiftet 2007- 2008 ca 228 stycken. Medlemsmagasinet Korpgluggen har kommit ut med fyra välfyllda nummer. Anita Alexanderson har förtjänstfullt axlat redaktörskapet.

Bokdagarna genomfördes som vanligt sista helgen i juli i Åmål och Håverud i samarbete med Dalslands Skrivarförening. Temat för årets Bokdagar var Litterär Resa. Konceptet var annorlunda från tidigare år i och med att vi tillsammans med Sveriges Radios Kulturredaktion anordnade en Novellfestival i Åmål på fredagen. Den inleddes med att Linda Olsson och Einar Màr Gudmundsson läste var sin novell på Hamncompagniet. Uppläsningarna flyttade till Cafe XO där Gunder Andersson, Einar Màr Gudmundsson och Peter Nilsson läste. Det hela avslutades på Tollebols Kvarn där Peter Nilsson och Katarina Mazetti läste. Sveriges Radios Kulturredaktion under ledning av Gun Ekroth spelade in några inslag för att sända dem på hösten. Tolv novellettuppläsare delades upp mellan de tre platserna och fick läsa sin novelletter. Abellis Magiska Teater hade premiär på sin pjäs Östanom sol västanom måne.

På lördagen fortsatte Bokdagarna i Håverud där följande författare deltog: Karin Berglund, Einar Màr Gudmundsson, Katarina von Bredow, Majgull Axelsson, Johan Tell och Björn Ranelid. Barnscenen: Abellis Magiska Teater, Katarina Mazetti, Annika Andersson som läste Astrid Lindgren, Pia Hagmar och Maria Gustavsdotter. Söndag: Kalandersalen: Staffan Heimerson, Monika Fagerholm, Per Nilsson, Linda Olsson, Kjell Ola Dahl och Kerstin Ljungqvist.

Dalslands Litteraturpris delades ut till Kerstin Ljungqvist för sin bok Nyttans växter. Dalslands Skrivarstipendium till ung skrivare gick till Anna Olsson. Bokdagarna inramades av en mängd utställare och Lilla Scenen.

Under året hölls författarframträdanden i de olika dalslandskommunerna, där Litteraturföreningen var medarrangör tillsammans med Föreningen för Poesi och Prosa samt de olika kommunerna. Författare som framträtt var: Åmål – Klas Östergren, Cornelius Jakhelln, Sigrid Combüchen, Petra Revenue, Färgelanda – Per Nilsson, Zulmir Becevic, Mona Kalin, Beate Grimsrud, Mustadfors – Per Johansson, Aino Trosell, Dalslands Konstmuseum – Torbjörn Säfve, Christina Lovestam.

2006 Styrelsen har haft följande ledamöter: Anita Alexanderson, ordförande, Nils Erik Janson, vice ordförande, Kerstin Nilsson, kassör, Karin Ekeroth, sekreterare, Lena Grönlund, Dorotea Johnte, Bo Wallin, Line André Volden, För Dalslands Skrivarförening Maj Lis Dolk, ersättare Helena Stor, Revisorer: Lennart Henricsson och Uno Josefsson

Tre protokollförda möten har hållits och därutöver arbetsmöten, juryarbete och planeringsmöten inför Bokdagarna. Årsmötet 2006 hölls på Norskehuset i Mustadfors.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 2006 – 2007 ca 230 stycken.

Medlemsmagasinet Korpgluggen har kommit ut med två dubbelnummer med Dorotea Johnte som redaktör.

Årets Bokdagar hade Kärlek som tema och genomfördes i Åmål och Håverud tillsammans med Dalslands Skrivarförening. De hölls som vanligt sista helgen i juli. Det hela inleddes med en fotbollsmatch på Örnäsvallen mellan Författarlandslaget och ett kändislag från Dalsland följt av Poesiafton med Bengt Berg, Ida Linde, Pär Hansson, Sara Jansson, Kristin Karlsson och Bob Hansson som estradpoeter följt av en fri scen.

Bokdagar fortsatte i Håverud på lördag och söndag. Som traditionen bjuder invigde Britt Bohlin dagarna och delade samtidigt ut Dalslands Litteraturpris till Christine Falkenland. På söndagen delade Märta Tikkanen ut Dalslands Skrivarstipendium till ung skrivare till Kristin Karlsson, Färgelanda. Ett extrapris ur Skrivarfonden gavs till unga Emelie Abrahamsson. En nyhet för året var att Barnscenen fanns i Abellis teaterbuss. Författare som med kärlek som tema deltog i Bokdagarna var: Anne Karin Elstad, Ellen Mattson, Christine Falkenland, Kristin Marja Baldursdottir, Katerina Janouch, Ernst Brunner, Pia Hagmar, Arne Norlin, Jan Ollars, Anders Paulrud, Aino Trosell, Katarina von Bredow, Yrsa Stenius, Märta Tikkanen och Gösta Unefäldt. På Lilla Scenen kunde de som ville framföra olika litterära inslag. Som vanligt fanns en utställningsdel och bokbord.

Under året hölls författarframträdanden i de olika dalslandskommunerna. Föreningen var medarrangör tillsammans med Forum för Poesi och prosa och de enskilda kommunerna. Författare som framträtt är Cletus Nelson Nwadike, Inger Jalakas, Karin Bellman, Erlend Loe och Gunilla Linn Persson.

2005 Styrelsen har haft följande ledamöter: Anita Alexanderson, ordförande, Nils Erik Janson, vice ordförande, Kerstin Nilsson, kassör, Karin Ekeroth, sekreterare, Lena Grönlund, Dorotea Johnte, Bo Wallin, För Dalslands Skrivarförening Tommy Löfgren, suppleant Berit Fjellman, Revisorer: Lennart Henricsson och Uno Josefsson

Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits och därutöver arbetsmöten, juryarbete och planeringsmöten inför Bokdagarna.

Föreningen har 264 medlemmar.

Årsmötet hölls på Norskehuset i Mustadfors. Förutom årsmötesförhandlingar berättade R. Ingemar Eriksson om sitt arbete som jurymedlem i Sveriges Radios Romantävling.

Medlemsmagasinet Korpgluggen har kommit ut med fyra nummer. Tommy Löfgren har varit redaktör och ansvarig utgivare.

Bokdagar i Dalsland genomfördes tillsammans med Dalslands Skrivarförening och hölls helgen 29 juli till 1 augusti. Program: fredag kväll med Regina Lund förpoet på Poetry Slam i Åmål. Lennart Zetterlund, Dals Ed, vann. Håverud lördag och söndag. Britt Bohlin delade ut Dalslands Litteraturpris till Hans-Erik Engqvist. På lördagen tilldelades Sara Jansson, Ed, Arctic Paper Håfreströms AB:s skrivarstipendium. Björn Hellberg delade ut priset. Författare som deltog i årets Bokdagar var: Gerda Antti, Erlend Loe, Merete Mazzarella, Christina Herrström, Björn Hellberg, Åke Edvardson, Solveig Faringer, Torsten Wahlund, Pia Hagmar, Janne Ollars, Torbjörn Nilsson, Kjell Westö, Peter Gissy samt Maud Mangold. Peter Gissy höll ett deckarseminarium. Den årliga bokauktionen genomfördes också.

Föreningen var med som samarrangör av två författarframträdanden på Dalslands Museum och Konsthall; ett med Elsie Johansson och ett med Theodor Kallifatides.

2004 Från o med i år ändrar vi från Dalslands Vackraste bok till Dalslands Litteraturpris. Detta första pris delades ut till Pia Hagmar. Pias böcker är i dag bland de mest lästa barn och ungdomsböckerna i Sverige.

I slutet av juli arrangerades för fjärde året ”Bokdagar i Dalsland” på Dalsland Center i Håverud, ett samarrangemang med Dalslands Skrivarförening och med SV Dalsland som medarrangör. Årets tema var Skog och Vatten. Bokdagarna inleddes med finalen i Dalsland Grand Poetry Slam på Café Lilljan i Åmål. Ett utförligt reportage om Bokdagarna finns att läsa i Korpgluggen.

Föreningen var med och arrangerade en uppläsning av poeten Bengt Berg i samband med Lars Lerin-utställningen på Dalslands Museum i Upperud.

2003 innebar att föreningens ekonomi nu är stabil och att medlemsantalet sakta ökat och vi närmar oss 300. Naturligtvis vill vi ha fler medlemmar, framförallt fler aktiva medlemmar, som också kan tänka sig att delta i styrelsearbetet.

Vår styrelse nu består av följande: Anita K Alexanderson, ordförande, Melleruds kommun, Nils-Erik Jansson, vice ordförande, Bengtsfors kommun, Lena Grönlund, sekreterare, Bengtsfors kommun, Kerstin Nilsson, kassör, Bengtsfors kommun, Dorotea Johnte, Melleruds kommun, Karin Ekeroth, Färgelanda kommun, Bo Wallin, Bengtsfors kommun

Året har präglats av arbete med Bokdagarna. Ett arbete som gav ett överväldigande resultat och vi kunde glädja oss åt publikrekord och författarrekord.

Tommy Löfgren, frilansjournalist från Norebyn, är nu redaktör för Korpgluggen.

I början på året fick vi ytterligare en donation från Gunnar Heléns boksamling. Den innehöll i stort sett endast rariteter.

2003 års julbok är Bengtsforsgruppen 7 decennier

Vi har också planerat en hemsida och hoppas nu att vi ska få många besökare. Besökare som vill bli medlemmar i föreningen kan gå in under fliken medlem där det finns information om anmälan.

Styrelsen kommer att på årsmötet i mars 2004 föreslå att föreningen byter namn från Föreningen för Dalslandslitteratur till Dalslands Litteraturförening.

2002 Årsmötet hålls för andra året i rad i Stallet på Melleruds Museum. Årets pris för Dalslands vackraste bok går till författarinnan Eva Lissinger för hennes bok Georg Suttner, ett komplext måleri i färgens innandöme. Bokens huvudperson själv, vår kände Bengtsforskonstnär och konstprofessor Georg Suttner, fanns också på plats tilllsammans med författarinnan.

Denna sommar arrangerades Bokdagar på Dal i ett samarbete mellan Föreningen för Dalslandslitteratur, Dalslands Skrivarförening och Kommunalförbundet Dalsland. Det innebar större resurser, fler författare, fler dagar och framförallt fler besökare.

invigningen hölls på lördag förmiddag av riksdagsledamoten Britt Bohlin. Fram till att Bo Wallin klubbat sista boken på bokauktionen på söndag eftermiddag hade 3.000 besökt Håverud. Bokdagarna måste bli ett årligt litterärt evenemang, det var alla överens om. Därför gick det knappast mer än ett par månader förrän samma arbetsgrupp var igång med planeringen för 2003 års Bokdagar på Dal.

I början av oktober kom nummer 3/2002 av Korpgluggen. Det var samtidigt den tionde Korpgluggen och vi hade utvecklats väldigt mycket som förening och väldigt fort. Vi hade överskattat vår ekonomiska förmåga och fick gå ut och skaffa sponsorer som hjälpte oss på rätt köl igen. Snälla och bokälskande företagare gav oss möjlighet att fortsätta som vi hade hoppats och Korpgluggens julnummer blev ett omslag till Häradsbladet, som samtidigt var årets julklapp, generöst skänkt av Monika Åhlund som är helt ensam ansvarig för Häradsbladet.

2001 Detta blev året då vi för första gången utsåg Dalslands vackraste bok, och det var också första året som vi arrangerade Bokdagar i Dalsland.

Priset för Dalslands vackraste bok tillföll antologin Av solguld en krans, Karl Karlssons efterlämnade dikter. Bakom boken stod Sune Eriksson, Maria Rygaard, Tommy Löfgren och Lisbeth Claesson.

Första Bokdagarna i Håverud

Vi hade bränt oss lite på vår andra bokauktion. Kanske för att vi hade för lite dalslandslitteratur. Så föddes tanken på vår bokfest i Håverud. Tillsammans med Lena Lundberg, VD för Dalsland Center, anordnades dessa våra första Bokdagar i Håverud.

Som tur är har vi ett antal goda och generösa författare här i Dalsland. Dessa ställde upp gratis. Det var Kerstin Yula som läste egna dikter, Pia Hagmar som läste för barnen, Berit Fjällman och Margareta Ednell. Det var Maria Rygaard som läste Kalle Karlssons dikter, Karl-Erik Andersson från Ed och Lisbeth Ahlmark som berättade om sina örtböcker. Anita K Alexanderson och Roland Ekeroth läste ur Ånimskogsboken nr 2. Avslutade gjorde R Ingemar Eriksson från Skrivarföreningen.Det var en fest och en fart och massor av böcker vid kanten av Dalslands kanal.

Korpgluggen uppmärksammades av Göteborgs Posten denna höst och utsågs till GP´s favorittidning! 2001 års julgåva var Skrivarföreningens lilla skrift Dalpennan. Den innehåller bidrag från skrivarföreningens medlemmar och kommer ut med ett eller två häften per år.

Vi har vid denna tid ett nära samarbete med Skrivarföreningen och i varje nummer av Korpgluggen lämnar Skrivarföreningen information och referat från sin verksamhet.

2000 Den första april hölls föreningens första årsmöte på Åmåls Bibliotek och avslutades med föreningens första bokauktion. Vilken glädje vi kände när vi kunde konstatera att dalslänningarna var intresserade av att köpa böcker på vår auktion.

På våren 2000 skänkte Gunnar Helén – f d folkpartiledare, landshövding, radioman m.m. en stor del av sin boksamling till vår förening. Många var förstautgåvor av svenska författare, med personliga hälsningar.

Julen år 2000 var första gången som våra medlemmar fick en julgåva, Röster i Dalsland, utgiven av ”En bok för alla” under redaktion av Gunder Andersson och Lena S. Karlsson

1999 Föreningen för Dalslandslitteratur bildades på initiativ av ett antal bokintresserade personer med Bo Wallin och Lena Grönlund i spetsen.

Efter en tid av planering och diskussioner utlystes ett upptaktsmöte i Stenebyskolan i Dals Långed i juni 1999. Till arrangörernas stora glädje kom det många intresserade från alla hörn av Dalsland

Den 18 augusti 1999 hölls så det första medlemsmötet med Föreningen för Dalslandslitteratur på Dalsland Center i Håverud.

I november 1999 kunde vi presentera vår medlemstidning med nytt namn och ny logo. Korpgluggen blev symbolen för föreningen och själva korpen hade tecknats av Jonas Örtemark