Sedan 2018 anordnas bokcirklar i vårt litteraturhus. Bland de mest varaktiga är BIDA, som ses varje månad och läser och diskuterar nordisk klassisk och modern skönlitteratur och Selmacirkeln, som också träffas varje månad och läser och diskuterar företrädesvis Selma Lagerlöfs verk och andra klassiker.

Deltagarna på bokcirklarna brukar även läsa de aktuella verken av de författare som gästar våra evenemang och ställa frågor och diskutera med författarna under arrangemangen.

Vill du också starta en bokcirkel i vårt Nordiska litteraturhus?

Kontakta vår verksamhetsledare, Victor Estby, så hjälper han dig och din bokcirkel att komma igång.