Sedan vi startade Nya Röster har vi inskrivet i våra stadgar att vi ska bidra till samhället. Projektet består av skrivarkurser där vi gett unga kvinnor som flytt från Syrien möjlighet att utveckla sitt skönlitterära berättande och sitt svenska språk. Första projektåret, 2016-2017, resulterade i den uppmärksammade, slutsålda antologin ”Nya Röster” och har inspirerat till liknande projekt runt om i Sverige och utomlands, bland annat i USA. Andra projektåret pågick 2018-2019 och nu tittar vi på att utöka skrivkursverksamheten och se på hur vi kan bidra till samhället utöver det vi redan gör.