Under Bokdagar i Dalsland 2023 släppte Bokdagar i Dalsland boken ”Nya röster: Nya Romska Röster” och i oktober släppte Författarcentrum Väst och föreningen SIRF antologin ”Jag önskar dig lycka”. Texterna i dessa böcker är skrivna utifrån egna erfarenheter och upplevelser, bortom bilden som samhället skapat av romer. Nu möts skribenter från båda böckerna, redaktörer och skrivhandledare under en kväll med samtal, uppläsningar och musik. Vi bjuder även på dryck och tilltugg.

Båda böckerna är resultat av längre skrivarprojekt för och med romer. Det här är Författarcentrums Västs andra romska skrivarprojekt och Bokdagar i Dalslands första och det här är första gången organisationerna tillsammans genomför ett gemensamt romskt evenemang och utbyter erfarenheter från projekten.

FRI ENTRÈ.

PLATS: Författarcentrum Väst, Fjällgatan 29 i Göteborg.

TID: Kl 18.00-19.30.

MEDVERKANDE: Valeria Redjepagic, Nadja Eriksson Sjöberg, Bagir Kwiek, Dusan Marincovic, Susanne Holmgren, Tove Berggren och Ulla Olsson.

SAMTALSLEDARE: Victor Estby och Hedvig van Berlekom.

Böckerna finns att köpa på plats till signeringspris!

Om böckerna:

I antologin Jag önskar dig lycka berättar tretton romer ur olika generationer sin historia. Texterna är skrivna utifrån egna erfarenheter och upplevelser, bortom bilden samhället skapat av romer. De handlar om förebilder som följer en genom livet, skimret i vardagen, drömmar om framtiden och kärlekens kraft. Om saknad, utanförskap, orättvisor, mod och om att förlora någon som står en nära. Flera berättelser visar hur de övergrepp mot romer som skett genom historien har påverkat romers livssituation.

”Vår romska historia är lika lång som vårt minne. De riskerar att dö ut om vi inte börjar skriva ner den.” (Bagir Kwiek)

Initiativtagarna till antologin, Författarcentrum Väst och föreningen Sveriges Internationella Roma Filmfestival, hoppas att läsarna ska uppleva att det finns mer som förenar oss människor än som skiljer oss åt. På så sätt kan vi bygga broar mellan romer och majoritetssamhället och skapa förståelse och gemenskap. Inom den nationella minoriteten romer finns ett antal olika grupper som ofta även har egna benämningar på sig själva. Antologin rymmer berättelser från grupperna kelderash, lovara, resande, kaale och arli. Alla texter är publicerade på svenska och på deltagarnas olika varieteter av romani.

Nya Röster: Nya Romska Röster:

En antologi från
Dalslands Litteraturförening
Redaktörer: Victor Estby & Tove Berggren

Boken innehåller texter, noveller och dikter med romers egna erfarenheter från livet, men även tre intervjuer med romer ur en äldre generation. Vidare förord av tidigare romska läsambassadören Bagir Kwiek och författaren Gunilla Lundgren, som samverkat med romer i skriv- och bokprojekt i över fyra decennier och efterord av kursledaren och projektledaren. Omslagsillustrationer av Åmålsbördige författaren och illustratören Peter Bergting.

”Jag drog in luft, öppnade dörren och presenterade mig. Inte nog med mina anmärkningar, jag hade dessutom på mig mina traditionella kläder. Jag var väl medveten om fördomarna mot oss romer, men jag hade ingenting att förlora, det fick bli som det blev.”
Ur Nadja Eriksson Sjöbergs Konsten att hitta hem.

”Trädets grenar skyddar mig. Jag sträcker händerna mot himlen,
som vore jag också ett träd, med bark lager på lager.”

Ur Susanna Hedmans Regnet når mig inte.


”Hur är det att vara svensk medborgare med romskt ursprung?…
Första gången jag fick svar på den frågan var i klassrummet under
geografilektionen.”

Ur Valeria Redjepagics Vem avgör vem jag är?

”Romer har en tusenårig
berättartradition som förs vidare
genom generationerna, men sällan
har vi romer själva fått möjligheten
att berätta och skriva våra egna
berättelser. Oftast skriver man OM
romer. Här, i denna antologi, får du
möta personer med romsk bakgrund
som själva låter sina röster höras
genom det skrivna ordet.”

Ur Bagir Kwieks förord Därför
behövs bokstäverna i den här boken
.