Nu är Västsveriges litterära värld kartlagd. Kartläggningen ”Litteraturen i Västsverige” är en översikt av det myller av kreativa krafter med hundratals professionella och ideella litteraturaktörer som finns inom litteraturfältet i denna del av landet. Där finns vi förstås Dalslands Litteraturförenings och Bokdagar i Dalslands verksamhet och våra insatser förstås representerade.

Här kan man upptäcka hur bred, djup och rik Västsveriges litterära värld är. Kartläggningen påbörjades 2020 som ett förarbete till Göteborgs ansökan om att bli utnämnd till en Unesco City of Literature. I arbetet med ansökan har Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan och Göteborgs Litteraturhus ingått som huvudparter. Till kartläggningen har inte bara dessa verksamheter bidragit, utan också en mängd aktörer inom litteraturfältet, bland andra vi på Bokdagar i Dalsland och Dalslands Litteraturförening. Många händer har ingått i det redaktionella arbetet, ingen nämnd, ingen glömd! Trevlig läsning! Länk se nedan.

Här länk till kartläggningen.