Bokdagar i Dalsland minns Nils-Erik Jansson, som nyligen gått bort.

Vår medlem Nils-Erik Jansson har avlidit. Han var under nästan tjugo år en mycket aktiv vice ordförande i föreningen och en ovärderlig kontakt mot författarvärlden, bland annat genom sitt engagemang som styrelseordförande i Piratförlaget och tidigare som VD på Aftonbladet.

Nils-Erik var norrlänning men genom sin hustru, född Runestam, hade han också en stark anknytning till Dalsland. De hade under flera år en fritidsbostad i Dals Långed och det var så han kom i kontakt med Dalslands Litteraturförening. Han höll sig undan rampljuset men verkade på många plan för att stärka litteraturen i Dalsland. Han var en realist och en ”doer”, med ekonomisk klarsyn och imponerande frispråkighet. Han ansåg att Dalsland hade en potential som inte utnyttjades. Här fanns ett stort kulturengagemang och driftiga eldsjälar som dessutom gärna jobbade ideellt för det de tror på – Not Quite och Dalslands Litteraturförening med Bokdagar i Dalsland framhöll han som bra exempel. För en blygsam penning kan kommuner och regionen hålla igång verksamheter med hjälp av ideella krafter, sådant som de aldrig skulle ha råd att driva i egen regi med anställd personal, var hans budskap. Men då måste kommunerna samarbeta.

Det senare var han en ivrig förespråkare för när det gällde Dalslandssamarbete på alla områden. De fem små kommunerna skulle behöva en större ekonomisk bas för att kunna utveckla landskapet ansåg han och förde enträget ut sitt budskap, att bilda en Dalslands kommun, i både politiska församlingar och i media. Men tiden var kanske inte mogen.

Vi minns honom främst som litteraturälskare och som ”Bokdagarnas grå eminens” och vi saknar honom mycket.

Anita K Alexanderson, Kerstin Nilsson och Lena Grönlund

för Dalslands Litteraturförening