Det är fem år sedan Bokdagar i Dalslands succéskrivprojekt Nya Röster, en skrivarkurs riktad mot unga kvinnor som flytt undan kriget i Syrien. Projektet resulterade i en bok med kvinnornas texter skrivna på svenska. Det blev stor uppmärksamhet i media och bokens 900 exemplar sålde slut på fyra månader. Men nu fem år senare: Vad har hänt? Hur har det gått för Lama, Nour och de andra? I Dalslands Litteraturförenings tidning Korpgluggens nya nummer får du möta dem alla igen.

2016 påbörjades projektet Nya Röster, en skrivarkurs riktad mot unga kvinnor som flytt undan kriget i Syrien. Initiativet kom från Dalslands Litteraturförening. Bland andra Åmåls kommun ställde sig bakom projektet med medel man fått från staten för att ta emot och hjälpa människor på flykt att integreras, och Victor Estby – författare, journalist och skrivkursledare med lokal anknytning – anlitades för att hålla i skrivarkurserna. Syftet var att ge deltagarna möjlighet att utveckla sitt skönlitterära berättande och sitt svenska språk. Allt resulterade i en antologi med åtta medverkande – flera med mer än ett bidrag – berättelser om flykt undan krig och förföljelse, men också om drömmar och hopp. 2017 kom boken ut.

Det blev stor uppmärksamhet i press, radio och TV-morgonsoffor. Alla var häpna över att en grupp unga kvinnor, varav några inte pratade ett ord svenska när kursen började och ingen av dem bott i Sverige längre än två år, lyckats skriva skönlitterära texter av så hög kvalitet så snabbt på det nya språket. Och talade väldigt bra svenska. Boken släpptes på sommarens Bokdagar i Dalsland-festival och Gamla kyrkan i Åmål var fylld till brädden. Antologin hyllades bland annat med en helsidas recension i Svenska Dagbladet och boken i 900 exemplar sålde slut på fyra månader. På Bokmässan i Göteborg 2018 lanserades e-boken.

Men nu fem år senare: Vad har hänt? Hur har det gått för Lama, Nour och de andra? I Dalslands Litteraturförenings tidning Korpgluggens nya nummer får du möta dem alla igen. Samtliga har arbete och alla utom en läser på högskola eller universitet. Den enda som inte hunnit dit än planerar att börja studera på universitet hösten 2023.

Läs mer i nya numret av Korpgluggen!