Under sex kvällar från januari till mars 2022 bjuder litterära arrangören Textival in lokala utövare och relevanta aktörer som tangerar och utforskar olika aspekter av tematiken röst för att lyfta hur orden kan användas till att ljuda, göra sig hörd och ta plats – eller lära sig hålla andan och tvingas in trång tystnad till nya litterära scener på orter runt om i Västra Götalandsregionen. 19 januari kommer turnén till Dalsland, Åmål och Sagabiografen.  Programpunkten är döpt till ”Glaskupolernas ekande skrik mot nedstänkta tak” och sker i samarbete med Bokdagar i Dalsland.

Textivals programserie Flyktsoda vill skapa utrymme och forum för att lyfta de olika aspekter och ingångar, dialekter och uttryck som det mångfacetterade spann av rösterna i vår region innebär – och ge desamma utrymmet att porla, skrika, vidga och spränga de glaskupor som omger dem.

Under sex kvällar bjuder Textival in lokala utövare och relevanta aktörer som tangerar och utforskar olika aspekter av tematiken röst för att lyfta hur orden kan användas till att ljuda, göra sig hörd och ta plats – eller lära sig hålla andan och tvingas in trång tystnad till nya litterära scener på orter runt om i Västra Götalandsregionen.

19 januari från klockan 17.30 bjuder man in till läsningar och ett samtal om att vilja texta det oigenkännliga, och återkalla det osagda alfabetets retorik och minnen. Frågor ställs kring vilka meningar som formas när vi letar bland rötterna i den undertryckta minneslunden, och om vi någonsin kan ge ord åt det känslohav som rider på bristningen av de högsta av vågor.

Medverkar gör mångsidiga poeten och litteraturkritikern Magnus William-Olsson och Åmålsbördiga författaren och konstnären Victor ”Ville” Johannesson, känd i sociala medier genom sin skapelse ”Depressiva Döden” och som medverkat vid flera av Bokdagar i Dalslands evenemang och mottog Dalslands Sparbanks litteraturpris 2018. Samtalsledare vid programpunkten på Sagabiografen är Peter Henning, lektor vid institutionen för kultur- och medievetenskaper på Umeå universitet.

Programpunkten är helt gratis, men måste förbokas och har ett begränsat besöksantal. Den genomförs i samverkan med Bokdagar i Dalsland, vars verksamhetsledare Victor Estby kommer att finnas på plats och presentera kollegan och samarbetspartnern Textival och programpunkten.

På grund av rådande pandemi följer arrangören Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bland annat genom en meters avstånd mellan sällskap om max åtta personer och begränsar antalet platser i eventets lokaler. Besökare som har symptom ombeds stanna hemma och publiken uppmanas att respektera både rekommendationer och varandra under programmet.

Textival är en litterär förening som har funnits sedan 2007. Man arrangerar programserier, festivaler, textmässor, residensprogram, konsthändelser och olika samarbetsprojekt med författaruppläsningar, samtal, kulturdebatt, workshops, utställningar och konstvandringar. Man besöker och samarbetar med litteraturhus, författarutbildningar, bibliotek, biennaler, konsthallar, festivaler, gallerier och olika kulturaktörer där man tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när litteratur kan synas och höras.

Till sin form kan Textivals utåtriktade verksamhet beskrivas som nomadisk; man har ingen fast scen, utan arrangerar i samarbete med en rad olika lokala aktörer på de platser vi besöker. Föreningens kontor finns i Göteborg och i Mollaryd, vilket innebär att en stor del av arrangemangen förläggs till olika stadsdelar och områden i dessa orter.

Textival verkar för en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen av hög kvalitet i Göteborg och Västra Götaland. Med sin programverksamhet skapar organisationen sammanhang där aktuella och angelägna frågor i den samtida litteraturen och kulturdebatten får möjlighet att möta ett brett litteraturintresse. Textival verkar i spänningsfältet mellan konst och litteratur och undersöker hur curatoriella och konstnärliga metoder kan tillämpas i nya, oväntade rum.

Mer information och biljetter hittar du här: https://billetto.se/users/textival