Bokdagar i Dalsland/Dalslands Litteraturförening och Dalslands Sparbank instiftar nu ett nytt skrivarstipendium för unga, 15-25 år gamla det år stipendiet delas ut, med Dalslandskoppling. Stipendiet kommer att heta Dalslands Sparbanks Skrivarstipendium och delas ut för första gången vid Bokdagar i Dalslands Bokdagar 26 juli 2019. Stipendiesumman är 5000 kronor.

Foto: Victor Estby

2 januari hade stipendiejuryn för Dalslands Sparbanks skrivarstipendium sitt första möte i Bokdagar i Dalslands Nordiska Litteraturhus i Åmål och bjöd in media för att berätta om det nya stipendiet. Juryn består av: Bokdagar i Dalslands Anita K Alexanderson, Gunilla Gustafsson och Elisabeth Henriksson Boquist samt Dalslandskända författaren Pia Hagmar och dito författaren och illustratören, tillika nyligen Augustnominerade Peter Bergting.

Deadline för inskick av texter är 15 april. Texten kan vara en novell, dikt, dramatisk text eller del av längre prosatext. Den får totalt vara max 15000 tecken (cirka 5 A4-sidor) lång. Den ska bilda en helhet, vara skriven på dator och varje sökande kan bara skicka in en text. Stipendieansökningstexter mailas till: elisabeth@bokdagaridalsland.se.