Från den 1 mars 2017 kommer följande förändringar att ske i ledningen för Bokdagar i Dalsland:

Anita K Alexanderson, som i 17 år varit huvudansvarig för Bokdagar i Dalsland, lämnar nu ansvaret för de olika evenemangen, men kommer att vara kvar i verksamheten med uppgifterna att utveckla det nordiska nätverket, starta och utveckla nya projekt och vara rådgivare inom Bokdagars verksamhet. Anita kommer att fortsatt ingå i Dalslands Litteraturförenings styrelse.

Victor Estby, som f n leder projektet Nya Röster kommer att ta över ansvaret för Bokdagarna och med hjälp av Dalslands Litteraturförenings styrelse driva den nuvarande verksamheten vidare Victor, som har en mycket stor erfarenhet inom litteratur och skrivande, känner sedan många år väl till Dalsland. Han bor tills vidare i Stockholm, men har för avsikt att tillsammans med sin fru flytta till Svanskog där de f n har sitt fritidsboende. Victor kommer också att ha som sin hjälp Bente Hjelm, som det senaste året varit koordinator för Bokdagarna. Det är med stor glädje Dalslands Litteraturförening på detta vis behåller och förnyar den kompetens som alltid varit vår styrka. Vi tackar Anita för alla åren och önskar henne lycka till med nya spännande uppgifter och vi välkomnar Victor och önskar honom lycka till i vår verksamhet.

Dalslands Litteraturförening, Björn Skog, ordförande.

För mer information:

Anita K Alexanderson mobil 070 728 7351 epost anita.k.alex@bokdagaridalsland.se

Victor Estby mobil 070-347 6174 epost victor.estby@gmail.com

Bente Hjelm mobil 070-754 03 01 epost bente@bokdagaridalsland.se