Nya röster i Dalsland

Nya röster är ett nytt projekt, initierat av Dalslands Litteraturförening, med stöd från Åmåls kommun, som liksom flera av landets kommuner fått ekonomisk hjälp från staten för att integrera nyanlända. Åmål är en av landets småkommuner som tagit emot många människor på flykt senaste tiden.

Projektet Nya röster riktar sig till unga, nya svenskar, som är mellan 18 och 25 år gamla. De får gå en skrivarkurs som sträcker sig över hösten 2016 och våren 2017, där de ska utveckla sitt svenska språk, sitt skrivande och berättande. De ska även utveckla sin förmåga att framställa något muntligt och att läsa högt. Det hela ska sedan även utmynna i en antologi, med de unga, nya svenskarnas texter.

Läs mer här