Vi säger grattis till vinnarna i Litteraturkrysset och tack till alla som deltog!
1a pris Gertrud Olsson, Ånimskog
2.a pris Birgitta Johansson, Vänersborg
3e pris Eva Waernebo Persson, Åhus
4e pris Jan Westbom, Åmål
Extrapris Sofia Malmberg, Skärholmen