Marie Egnell från Uddevalla med bokskåpsfynd. Foto Victor Estby, Bokdagar i Dalsland

Bokdagar i Dalslands satsning på bokskåp blev en succé 2019 med invigning av nio nya skåp och nästan 700 utlånade böcker, vilket uppmärksammades i radio, tidningar och SVT:s Rapport. 2020 utökades satsningen med fler skåp och i alla kommuner i landskapet utom i Färgelanda och Vänersborg och totalt nästan 1400 utlånade böcker. I Västerås har bokhyllor satts upp för allmänheten i ett köpcentrum och boktelefonkiosker har öppnats i Strömstad med inspiration av Dalslands bokskåp. 2021 sattes tio nya bokskåp upp i Dalsland, två av dem i Färgelanda kommun. De totalt 22 skåpen hade sammanlagt drygt 2700 boklån under året – alltså en fyrdubbling på två år. 2022 utökades skåpen till 26, med totalt drygt 2900 utlån.

Bokdagar i Dalsland och Dalslands Litteraturförening gör så mycket mer än bara Bokdagar i Dalslands sommarlitteraturfestival. Förutom välbesökta författarkvällar, ett nordiskt litteraturhus, skrivkursprojektet Nya Röster, nystartade Poesidagar i Dalsland och Sveriges största och äldsta novellfestival, Nordiska Novelldagarna, har man tillsammans med dalsländska samarbetspartners (kommuner, föreningar och näringsställen) sedan 2017 spridit litteratur gratis över i stort sett hela Dalsland.

2020 lånades totalt nästan 1400 böcker ut via skåpen. Tack vare det stora intresset för idén och nya och utvecklade samarbeten har antalet skåp nästan fördubblats från och med 2021 och utlåningssiffran har fyrdubblats på två år – från närmare 700 till drygt 2700 utlån. 2022 tillkom ytterligare fyra skåp. Ett vid Steneby antikvariat i Dals Långed, ett vid Ånimskogs bygdegård, ett första bokskåp i Vänersborgs kommun – vid Sundals-Ryrs bygdegård – och ett första i Säffle kommun – vid Svanskogs pizzeria – och den totala utlånigssiffran steg till totalt 2900 utlån.

– Det hela började med att Bokdagar i Dalsland tog emot allt fler böcker till sitt antikvariat i Nordiska Litteraturhuset i Åmål. Istället för att kasta böcker efter dödsbon och flyttar och urvuxna hyllor lämnade dalslänningarna och andra in dem till Bokdagar i Dalsland, som tacksamt tog emot dem. Allt färre återvinningsställen tar emot begagnade böcker och Bokdagars antikvariat fylldes till brädden. En idé blev att pröva att sommartid sätta upp ett skåp utanför Nordiska Litteraturhuset. Skåpet sattes upp 2017 och blev väldigt uppmärksammat och uppskattat, säger Bokdagar i Dalslands verksamhetsledare Victor Estby. En gedigen hållbarhetsinsats dessutom!

Flera kommuner och näringsidkare och föreningar hörde av sig och ville ha bokskåp, de med. Så i juli 2019 fick skåpet på Ida Bäckmanns plats sällskap av nio nya bokskåp runt om i Dalsland. I ett uppmärksammat samarbete med Bengtsfors kommun, Melleruds kommun, Åmåls kommun, Åmåls stadshotell och Not Quite har man gjort litteraturen ännu mer tillgänglig.

– Dessutom inspirerades fler att göra liknande satsningar runt om i landet. Exempelvis hörde Västmanlands Författarsällskap av sig för att informera sig om vår satsning. Det resulterade sedermera i att sällskapet tillsammans med ett shoppingcenter och Ikea placerade ut bokhyllor i centret. I år har vi nåtts av att man i Strömstad gjort om gamla telefonkiosker till bokutlåningsrum och att det är inspirerat av vår bokskåpssatsning. Så väldigt roligt! Dalslandslitteraturen fortsätter att entusiasmera, säger Victor Estby.

– Vi märkte också att skåpen och böckerna blev ännu mer populära och behövda under pandemin. Ett perfekt smittsäkert sätt att ta till sig annan kultur än strömmade filmer och TV-serier. Dessutom hamnade många av våra volontärer, som en hel del är i riskgrupp, i en isolerad situation och kände sig undanskuffade och obehövda av samhället. Nu fick de en viktigt och smittsäker uppgift och vi har ökat på antalet volontärer från 15 till drygt 60, mycket tack vare bokskåpsverksamheten.

Nya bokskåpssamarbeten 2021 inleddes med Dalslands Sparbank (fyra skåp), Antikvariat Stockrosen i Dals Rostock, Upperud 9:9, Dalslands Kanal/Visit Dalsland (två skåp), Nättjebacka bygdeförening och Erikstads bygdeförening.

2022 tillkom fyra skåp till. Ett vid Steneby antikvariat i Dals Långed, ett vid Ånimskogs bygdegård, ett första bokskåp i Vänersborgs kommun – vid Sundals-Ryrs bygdegård – och ett första i Säffle kommun – vid Svanskogs pizzeria – och den totala utlångssiffran steg till totalt 2900 utlån.

I oktober 2022 monterades Dalslandsskåpen ner för säsongen och i maj 2023 har de satts de upp igen för lässugna att återigen botanisera bland böckerna. Var helst man ser ett bokskåp i Dalsland är man mer än välkommen att låna böcker, läsa på plats, lämna vidare eller ta hem.

-Och intresset fortsätter att öka, säger Victor Estby. Det har tillkommit ännu ett bokskåp från och med 2023 – vid Åmåls turistbyrå i stadens gästhamn. Troligtvis blir det ytterligare ett skåp 2024.