Bokdagars bidragsgivare 2016 är
Kulturrådet
Åmåls kommun
Provinstidningen Dalsland
Studieförbundet Vuxenskolan
Dalslands Sparbank
Kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Dalslands Litteraturförening
Niklassons Tryckeri, Mellerud,
Åmåls Bok- & Pappershandel
Boknätet, Skåpafors
The Bonnier Group, Stockholm
Åsa Carlsson Bild & Grafisk form, Åmål
Åmåls Blomsterhandel
Coop Konsum, Åmål

Tösse Bokcafé
Café XO, Åmål
Ljudmakaren, Säffle
Eltjänst AB, Åmål
Evenemangsservice, Åmål
Åmåls Stadshotell

samt ett stort tack riktat till alla frivilliga krafter som bidragit till att Bokdagar i Dalsland kan genomföras.