Utställarbord 2023 Foto: Ingemar media

Utställare på Bokdagar i Dalsland 2024

På årets Bokdagar i Dalsland kommer ett antal utställare, lokala författare, förlag och andra verksamheter som har med ord och språk att göra att delta med sina bok- och informationsbord. Deras närvaro ger en spännande bredd av böcker och litterära aktiviteter för dig som besökare att uppleva under besöket på Bokdagar i Dalsland 2024.

Vissa utställare kommer även att presentera sina verksamheter och verk på Dalslandsscenen på Åmåls hembygdsmuseum under fredagen och lördagen. För besökare och publik ingår det här programmet i fredags-, lördags- och tvådagarsbiljetterna. Missa inte denna chans att upptäcka nya, litterära uttryck!

Programmet på Dalslandsscenen är fredag och lördag, 14:00-15:30. Exakta scentider för alla utställare presenteras inom kort. Konferencier på Dalslandsscenen är Olivia Bergdahl.

Alla utställare på årets Bokdagar i Dalsland


Magnus Carling (Dalslandsscenen)
Anna Svensson (Dalslandsscenen)
Karin Holtsung Samsonowitz (Dalslandsscenen)
Anne Agardh (Dalslandsscenen)
Jenny Grand författare
Att vara Tavarsam med Moder Jords resurser – Ingrid Söderback (Dalslandsscenen)
Lilly Förlag (Dalslandsscenen)
Cathrine Brunzell (Dalslandsscenen)


Roger och Anna-Maria Blomgren (Dalslandsscenen)
Dalslands Skrivarförening (Dalslandsscenen)
Mocki Hägg, författare (Dalslandsscenen)
Bokförlaget Limoa (Dalslandsscenen)
Föreningen Norden (Dalslandsscenen)
Storify Publishing
Carina Englundh (Dalslandsscenen)
Studieförbundet Vuxenskolan (Dalslandsscenen)
Christer Johansson (Dalslandsscenen)
Edla Lowbrink (Dalslandsscenen)


Jeanette Högsähf/Kaj Branzell (Dalslandsscenen)
Susann Magnusson (Dalslandsscenen)
Pernilla Elmquist (Dalslandsscenen)
Anne-Kristin Føsker (Dalslandsscenen)
Bernardo Bauder Fontúrvel (Dalslandsscenen)
Seriefrämjandet (Dalslandsscenen)
Palabra förlag
Europa Direkt FyrbodalVill du också boka utställarbord? Scentiderna är slut för i år, men det finns några bokbordsplatser kvar. Här hittar du information om hur du bokar utställarplats till Bokdagar i Dalsland 26-27 juli 2024.