Dalslands Litteraturförening är till för alla som läser, skriver, samlar, köper, säljer, ger ut, lånar ut eller är intresserade av litteratur i största allmänhet.

Vi vill stödja litteratur med anknytning till Dalsland. En viktig uppgift är att göra de dalsländska författarna mera kända, både lokalt och i resten av landet.

Vår verksamhet omfattar främst litterära arrangemang inom ramen för Bokdagar i Dalsland och dessutom bokförsäljning, medlemsmagasinet Korpgluggen och webbplatsen www.bokdagaridalsland.se.

Vi har också sedan vi startade projektet Nya Röster inskrivet i våra stadgar att vi ska bidra till samhället. Projektet har bestått av skrivarkurser där vi gett unga kvinnor som flytt från Syrien möjlighet att utveckla sitt skönlitterära berättande och sitt svenska språk. Nu tittar vi på hur vi ska kunna utöka och bredda skrivkursverksamheten och på vilka fler sätt vi kan bidra till samhället utöver det vi redan gör.

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter.

Varje år delar vi ut Dalslands Sparbanks Litteraturpris och Dalslands Sparbanks Skrivarstipendium för unga.
Medlemskapet kostar 200 kr/år för enskild och 300 kr per år för företag eller annan organisation.