Våra tidigare stipendiater

Dalslands Litteraturförenings Stora Skrivarstipendium 2015 tilldelas Sophie Forsgren, 21 år från Åmål och hon får det för texten ”Cirrostratus”. Sophie, som numera studerar biologi i Umeå, berättar att hon har skrivit så länge hon kan minnas och att hon tycker att det skrivna ordet är ett bra sätt att uttrycka känslor på. Priset kommer att delas ut under Bokdagar i Dalslands första författarkväll 2016, Priset kommer att delas ut under Bokdagar i Dalslands första författarkväll 2016, torsdag 4 februari på Café XO i Åmål. Vi återkommer med detaljerat program.

Juryns motivering lyder:
”Sophie Forsgren tilldelas Dalslands litteraturförenings stora skrivarstipendium för ett författarskap i vardande som vi önskar följa i framtiden. Med ett konstnärligt och poetiskt språk, rikt på metaforer som kräver läsarens fulla uppmärksamhet och känslobeskrivningar som berör tack vare den höga igenkänningsfaktorn.”

Dalslands Litteraturförenings Lilla Skrivarstipendium 2015 tilldelas Alva Andersson för texten ”Ruinens skönhet”. Hon får priset för att genom fantasi och magi visa läsaren angelägna frågor. Med ett öppet slut som ger hopp om en bättre värld, samt ett språk med mognad förbi författarens ålder, ger texten mersmak.”

Alva Andersson kommer från Bengtsfors, är 13 år och går i sjunde klass. Hon har alltid varit intresserad av att läsa och skriva och även om hon fortfarande läser mest ungdomsböcker så ger hon sig ibland på vuxenlitteratur också. Hon läser mycket fantasy och tycker också om att skriva det eftersom ”man kan skapa sin egen värld med sina egna regler”. Alva har författardrömmar men kan också tänka sig att ha skrivandet som hobby vid sidan av ett annat jobb. Trots sin unga ålder har hon provat på att skriva både noveller och en roman.

AnnaSara DahlenDalslands Stora Skrivarstipendium 2013 tilldelas AnnaSara Dahlén

Läs AnnaSaras två vinnande bidrag här:

Juryns motivering: Dalslands Stora Skrivarstipendium 2013 tilldelas AnnaSara Dahlén för texterna ”Hon och Han” och “I ett renoverat hem”. Hennes måleriska språk skildrar med smidighet och insikt den vackra begynnelsen och våldsamma utveckling på kärleksförhållandet mellan berättelsens Hon och Han. Textens upplägg och utveckling speglar karaktärernas sönderfall med bravur och belyser ett ständigt samhällsproblem. Vi är många som ser fram emot AnnaSara Dahléns kommande texter och uppmuntrar möjlighet till skrivande genom detta pris. Prisutdelning ägde rum vid invigningen fredag 2 augusti kl 10.30 i Kulturmagasinet.

Dalslands Lilla Skrivarstipendium 2013 tilldelas Isabell Nieminen.

Juryns motivering: Dalslands Lilla Skrivarstipendium 2013 tilldelas Isabell Nieminen. En ung skrivare som redan medvetet skildrar livets upp – och nedgång genom dröm och verklighet. Isabell formar, genom sitt lyhörda språk, hur glädje och sorg tar varandras händer och knyter band som lyfter världen och gör oss synliga även när solen går i moln.
Priset delades ut lördag 3 augusti kl ca 11.50 i Rum för barn vid Kulturmagasinet.

 

 

 

Stora Skrivarstipendiet 2012 tilldelas Emma Glimne, född 1993
Anknytning till Dalsland:  går gymnasiet på Naturbruksgymnasiet Nuntorp, Brålanda.
Juryns motivering: Dalslands Stora Skrivarstipendium 2012 går till Emma Glimne för hennes berättartalang, hennes historiebeskrivning och hennes intensivt fängslande språk. Emma Glimne räds inte det onda, det tragiska, då hon skriver. Tvärtom, hennes berättande kryper nära inpå och tecknar tydliga karaktärer, på gott och på ont. Personerna i Emma Glimnes berättelser är utmejslade i kött och blod, språket är ständigt levande, aldrig vilande. Emma Glimne får Stora Skrivarstipendiet för att utveckla ett sällsynt lovande författarskap in i framtiden.

Hedersomnämnande 2012 tilldelas Emma Bäckström, född 1996.
Anknytning till Dalsland: 
Bor i Åmål. Blev publicerad i ”Lågor – Åmål”
Juryns motivering: Trots sin ungdom uppvisar Emma Bäckström ett moget språk och ett perspektiv i berättelsen Väktaren som spänner över långt tid och ger berättelsen fäste i både nu- och dåtid. Stipendiejuryn föll för en stark skildring med flera bottnar och bestämde sig för att dela ut ett hedersomnämnande till Emma Bäckström, som vi tror kommer att ge oss mycken litterär glädje även i framtiden.

 

Lilla Skrivarstipendiet 2012 tilldelas Pontus Malmsköld
Anknytning till Dalsland: Bor i Åmål.
Juryns motivering: Pontus Malmsköld (född 2000)  har en dröm om att skriva en bok. Med det fängslande och övertygande språk som Pontus använder i sina berättelser tror stipendiejuryn att den drömmen kommer att förverkligas. Pontus sätt att beskriva personer och miljöer, så att berättelserna blir levande och fantasifulla, är det en glädje att uppmuntra med Dalslands Litteraturförenings Lilla Skrivarstipendium

 

Dalslands Skrivarstipendium har tidigare år tilldelats:

2011 / Sofia Westman

Juryns motivering I Sofia Westmans prosa finns en episk bredd och språklig täthet men också socialt engagemang. Med stor inlevelse och närvarokänsla skildrar hon en för många av oss exotisk kulturkrets, den islamiska, och väjer inte för dess mörkare sidor. Berättelsen ”Kärlek, inte heder” är en upprörande novell om hedersmord medan ”Spegeln som brast” är en intrikat berättelse med dramatisk nerv och oförväntat slut, där en gammal familjeträta får vika för medmänsklig samsyn. Gemensamt för dessa berättelser är en anti-våldstendens och försvaret av humanistiska värden i en tid när dessa inte alltid vårdas.

Sofia Schöön / Dalslands skrivarstipendiat 2010/ foto Kimmy Bolke2010 / Sofia Schöön /

Juryns motivering ”I Sofia Schööns prosa och poesi finns en ungdomlig revolt, en ilska mot vedertagna schabloner om kön och sexuell tillhörighet, men även en stor ömsinthet inför den ensamme och utanförstående. Hennes språkliga påhittighet väjer inte för det utmanande, i hennes texter möter man ett verbalt fyrverkeri av starka känslor som pulserar i ett här och nu, och där det invanda kolliderar med det oförväntade.” Foto Kimmy Bolke

Sara Öberg / Dalslands skrivarstpendiat 20092009 / Sara Öberg  

Juryns motivering ”I Sara Öbergs rikt orkestrerade poesi samsas det vardagsnära med närmast filosofiska spetsfundigheter. I hennes lyriska byggen är paradoxen granne med gåtfullheten, med livsbejakelsen i centrum. Hon tar gärna humorn till hjälp för att desarmera det mänskliga livets förtretligheter men tolkar också med finstämd lyhördhet de sköraste relationer av personlig närhet.” Foto Kimmy Bolke

2008 / Anna Nilsson, Åmål

Juryns motivering lyder: I Anna Nilssons noveller finner man en skarpsynt realism och stor återhållsamhet med de dramatiska effekterna. I novellen, Litet körsbär i ett äppelträd finns ett drama mellan raderna som blott långsamt frigörs innan upplösningen ställer berättelsens skeende i ett nytt och överraskande ljus. I denna distanserade, bitvis humoristiska skildring av den dolda dramatiken i en villaförort visar Anna Nilsson en mogen och utvecklad känsla för novellens form och uttrycksmedel som lovar gott inför framtiden.

 

2007 / Anna Olsson, Åmål

juryns motivering: I novellen Ompa Yoda Svampfot skildrar Anna Olsson med osökt berättarglädje, språklig energi och glimten i ögat hur den personliga identiteten är en fråga om vilka sidor vi vågar släppa fram. I en rak, naivistisk litterär form, med fin känsla för dramatiska effekter, gestaltar hon på ett imponerande vis en frigörelseprocess från omgivningens givna förväntningar och att en människa aldrig behöver vara den vi tror.

2006 / Kristin Karlsson, Färgelanda

+ uppmuntringsstipendium tilll Emelie Abrahamsson, Vänersborg/Dals Långed

 

Sara-Jansson Skrivarstipendiat 20062005 / Sara Jansson, Dals Ed.

Första boken utgiven på Heidruns förlag 2007.

 

 

 

Dalslands Stora och Lilla Skrivarstipendium
Arctic Paper Håfreströms AB tog 2005 initiativet till Dalslands Skrivarstipendium. Det skapades en fond, där medel för stipendiet samlades in och förvaltningen av medlen överläts till Dalslands Litteraturförening.

Samtidigt tillsattes en jury som fick i uppdrag att årligen utse en stipendiat som skall erhålla stipendiet. Stipendiet utdelas i samband med Bokdagar i Dalsland sista helgen i juli månad.

Fr o m 2012 kommer två skrivarstipendier att delas ut, det ”stora” för 16-25 år och det ”lilla” för alla upp till 16 år.

Syftet är att uppmuntra läs- och skrivintresset hos barn och unga i Dalsland.

Dalslands Litteraturförenings Stora Skrivarstipendium 2015 tilldelas Sophie Forsgren, 21 år från Åmål och hon får det för texten ”Cirrostratus”. Sophie, som numera studerar biologi i Umeå, berättar att hon har skrivit så länge hon kan minnas och att hon tycker att det skrivna ordet är ett bra sätt att uttrycka känslor på. Priset kommer att delas ut under Bokdagar i Dalslands första författarkväll 2016, Priset kommer att delas ut under Bokdagar i Dalslands första författarkväll 2016, torsdag 4 februari på Café XO i Åmål. Vi återkommer med detaljerat program. Juryns motivering lyder: ”Sophie Forsgren tilldelas Dalslands litteraturförenings stora skrivarstipendium för ett författarskap i vardande som vi önskar följa i framtiden. Med ett konstnärligt och poetiskt språk, rikt på metaforer som kräver läsarens fulla uppmärksamhet och känslobeskrivningar som berör tack vare den höga igenkänningsfaktorn.”

 

”Dalslands Litteraturförenings Lilla Skrivarstipendium 2015 tilldelas Alva Andersson för texten ”Ruinens skönhet”. Hon får priset för att genom fantasi och magi visa läsaren angelägna frågor. Med ett öppet slut som ger hopp om en bättre värld, samt ett språk med mognad förbi författarens ålder, ger texten mersmak.” Alva Andersson kommer från Bengtsfors, är 13 år och går i sjunde klass. Hon har alltid varit intresserad av att läsa och skriva och även om hon fortfarande läser mest ungdomsböcker så ger hon sig ibland på vuxenlitteratur också. Hon läser mycket fantasy och tycker också om att skriva det eftersom ”man kan skapa sin egen värld med sina egna regler”. Alva har författardrömmar men kan också tänka sig att ha skrivandet som hobby vid sidan av ett annat jobb. Trots sin unga ålder har hon provat på att skriva både noveller och en roman.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *